Social media

Contatto

Teatr Migro
tel. +48 504 285 304
         +48 505 961 711 

T E A T R     M I G R O  

"Echi"

Spektakl bez słów, inspirowany książką Agnieszki Pajączkowskiej „Wędrowny zakład fotograficzny”, jest impresją na temat Kresów Wschodnich. Opowiada o zapomnianych miejscach, ludziach i przedmiotach, które zostają. Odwołuje się do wspomnień, ale również pamięci przyszłych pokoleń. 

Spettacolo senza parole, ispirato al libro di Agnieszka Pajączkowska "Wędrowny zakład fotograficzny", è un'impressione su Kresy. Parla di luoghi dimenticati, persone e oggetti che rimangono. Si riferisce a ricordi, ma anche alla memorie delle future generazioni.

Zdjęcia, które będą ożywać na oczach widzów, przeniosą nas do świata wielu kultur, narodowości i wyznań. Ruch sceniczny, autorstwa Natalii Iwaniec, przeprowadzi nas przez tę podróż za pomocą techniki Gaga, unikatowego języka ruchowego opracowanego przez Ohada Naharina. Natomiast muzyka, złożona m. in. z regionalnych pieśni, pomoże nam poznać inne języki, dźwięki oraz słowa modlitw. 

Le foto, che rinasceranno davanti ai nostri occhi, ci porteranno nel mondo di varie culture, nazionalità e religioni. La coreografia, ideata da Natalia Iwaniec, ci guiderà in questo viaggio tramite la tecnica Gaga, un unico linguaggio di movimento creato da Ohad Naharin. Invece la musica, composta tra l'altro da canti regionali, ci aiuterà a conoscere altre lingue, suoni e parole delle preghiere. 

Spektakl jest nie tylko opowieścią o przeszłości, ale również zaproszeniem do przyjrzenia się własnym korzeniom oraz roli, którą pełnią w naszym codziennym życiu i we współczesnym świecie.

Lo spettacolo non è soltanto un racconto sul passato, ma anche un invito a osservare le nostri radici e il ruolo che esse hanno nella nostra vita di tutti i giorni e nel mondo moderno.

Durata: 50 minuti

Regia, sceneggiatura,  selezione musicale: Monika Kozłowska

Coreografia: Natalia Iwaniec

Scenografia e costiumi: Joanna Jaśko-Sroka

Interpreti: Justyna Orzechowska, Magdalena Pamuła/Julia Szewczyk, Justyna Wójcik, Kacper Lech/Aleksander Kopański, Michał Orzyłowski, Adam Plewiński

La prima: 13 listopada 2021

 

Spektakl powstał w ramach programu OFF Polska. Program OFF Polska realizowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Lo spettacolo è stato creato grazie al programma OFF Polska. Il programma OFF Polska viene realizzato con i fondi del Ministro della Cultura, del Patrimonio Nazionale e dello Sport. 

Foto